“Wat zakgeld, een schouderklopje”

Mijn gedachten naar aanleiding van https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/09/30/maatregelen-vlaamse-regering-wie-zal-het-voelen/


Dezer dagen is er nogal wat te doen om de inflatie en wat menig regering in ons land daar aan kan doen. Een aalmoes hier een korting daar. Nergens eigenlijk het vermelden waard. Of toch de 300 € van de federale regering is al eens de moeite voor een maand of twee. Maar toch…

Maar andere hulpmiddelen die uitkomen op een fleece deken per maand, zoals Stijn Baert het zo mooi verwoorde, zijn het vermelden amper waard.

Zou het niet beter zijn om het totale bedrag dat men denkt te recupereren van overwinsten te investeren, in plaats van het op te splitsen. Er is kracht in een groter nummer. Het zou kunnen aangewend worden om nog minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Hetzelfde zou men kunnen doen met de extra inkomsten van Fluxys. Herinvesteren! In plaats van kortzichtige maatregelen van 1 á 2 maand, kijken we beter naar wat we voor de toekomst kunnen doen om zelfde scenario’s te vermijden!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: